ORDLISTA

BLÅSBILDNING/BÖLDPEST
Ett fenomen som uppträder i båtskrov, eftersom materialet som används för att tillverka skroven är vattengenomträngligt (i allmänhet är det FRP/GRP). Laminatet absorberar fukt som samlas på ytan, direkt under eller djup in under ytan. Så småningom blir trycket från detta vatten tillräckligt hög för att bilda utbuktningar i ytan.

B-STADIUM
Ett mellanliggande steg i härdningen, som ännu inte fullständigt härdad. Det flyter inte men ger efter för tryck.

EFTERHÄRDNING
Tillföra värme under härdprocessen för att förbättra de mekaniska/fysiska egenskaperna. MAS Epoxy kan efterhärdas.

FIBERINNEHÅLL
Mängden fiber i en komposit.

FYLLNADSMEDEL
Material som tillsätts hartser för att ändra flödesegenskaperna/konsistensen för att bättre passa uppgiften. Fyllnadsmedlet ökar volymen eller och ofta även styrkan i produkten.

GLASFIBER
Ett av de äldsta, starkaste och billgaste armeringsmaterialen av alla fibrer idag. Fibrerna finns som väv och i icke vävd form.

GLASFIBERFÖRSTÄRKT PLAST (FRP/GRP):allmän term för en komposit som är förstärkt med väv, matta eller någon annan fiberform med harts.

HANDUPPLÄGGNING
Avser våtuppläggning av blandad harts med pensel, roller eller gummiskrapa. Armeringsväv placeras över /  i den harts-våta formen och mer harts appliceras efter behov för att åstadkomma ett helt våt laminat. Successivt läggs mer laminat eller kärnmaterial i formen enligt en förbestämd ordning.

HÄRDNING
Förändring/övergång från flytande till fast form orsakad av en kemisk reaktion mellan komponenterna i ett bindemedel.

KOMPOSIT
Kombinationen av material som resulterar i en slutprodukt med egenskaper som är överlägset något av elementen var för sig.

KÄRNMATERIAL
Är kärnan i en sandwichkonstruktion. Har normalt låg densitet, lätt material som används för att separera laminat som läggs på båda sidor av kärnan. Vikten uttrycks i kg/m3.

LAMINERA
En produkt byggs upp av två eller flera materialskikt och binds samman av en harts blandning.

PRIMÄR LIMNING/LAMINERING (process i 1 steg)
Limnings/Laminerings situation där nästan hela processen görs klar i en kontinuerlig process.Härdningen av mellanliggande lager sker i ett steg där den kemiska och mekaniska bindningen förstärks. Vilken bindning som skall användas beror på materialet det limmas mot.  Storlek, tjocklek och tillverkningssekvensen avgör dock valet för hela upplägget. (När man lägger våta skikt över ett tidigare härdat laminat skikt, då kallas det för sekundär bindning).

POTLIFE
Tid mellan blandning och fram till ett gel stadium där epoxin som är i kärlet inte kan användas längre. Potlife för epoxy beror på temperatur, kärlets form och härdaren som används
Potlife och användningstid är inte samma sak.

SEGHET
Ett mått på den energi som krävs för att förstöra ett material.

SEKUNDÄR BINDNING (process i två steg)
Sammanfogning av två eller flera redan härdade sammansatta delar. Man lägger våta skikt på redan härdad epoxi. Den enda kemiska eller termiska reaktion som inträffar är själva härdprocessen.

STYRKA Drag-, och Tryckhållfatshets
Måttet på den spänning som behövs för att deformera eller förstöra ett material.

TG/HDT (värmedeflektionstemperatur)
Den temperatur vid vilken en härdplast börjar förlora
styvhetsegenskaper.
HDT - Den temperatur vid vilken ett material börjar mjukna och ge efter vid belastning.

THIN FILM SET
Ytan blir dammtorr/ klibbfri. En tumme kommer att visas på ytan, men ingen epoxi fastnar på tummen (använd handskar!)

VISKOSITET
Tjockleken hos en vätska. Honung är mycket trögflytande men vatten är inte det. Uttryckt i cengpoise (cps). Viskositeten hos vatten är 1 cP.Högre siffror representerar tjockare vätska.

VÅT uppläggning
Metod som används normalt för att bygga glasfiberbåtar. Torr ameringsväv/matta eller duk läggs ut på insidan av formen och täcks med harts från ett kärl eller en sprutpistol. En aluminiumroller används för att trycka in hartset i glasfibern och för att pressa ut luftbubblor

VÄRMEHÄRDANDE
Ett harts som polymeriserar när det utsätts för värme. Epoxi är värmehärdande.

VÄVKOPIERING
Armeringsvävens trådar/rutnät syns igenom ytan. Ett visuellt fenomen som orsakas av låg Tg temperatur när luft fångats i väven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ Länkar Videor