HUR GÖR MAN MED EPOXY? (FAQ)

(Observera att du kan hitta ytterligare fördjupad information på våra "hur" videos på www.masepoxies.com.)

1. Vilket blandningsförhållande gäller för Mas Epoxi?
MAS har förenklat processen för att använda och blanda sin epoxi genom att skapa ett mycket flexibelt system med två hartser och trehärdare. Blandningsförhållandet är 2:1 bas och härdare. Detta förhållande förblir oförändrat när härdarna blandas. Blanda härdare, skiljt från epoxi bas, blanda därefter med basen. Var noga med att hålla förhållandet 2:1, bas: härdare.
Observera att större mängder härdar snabbare och mindre mängder kommer att härda långsammare. Ett kärl med stor yta t.ex. målartråg bromsar härdtiden, blanda oftare ger mindre förluster.

2. Hur länge måste man röra om?
Omrörningen är nyckeln till ett lyckat resultat för bra ytor och starka förband. Vi rekommenderar 1,5 till 2 minuters omrörande och att man får med sig sidor och botten.  Var noggrann med blandningsförhållandet, det är två delar bas till en del härdare (2: 1). Använd rena plast eller obestrukna pappersmuggar eller hinkar/kärl och en ren mix sticka. Vi rekommenderar också att hälla över blandningen i en ren behållare och skrapa av sidorna och botten och sedan blanda igen. Detta säkerställer en komplett mix.

3. När kan jag lägga på nästa lager?
En epoxi från MAS är 100 % lösningsmedelfri därför kan den vara övermålningsbar med så kort varsel som att den bara knappt blivit damm torr (lite klibbig).  Om mer än12 timmar passerar mellan skikten, gör en lätt slipning. Använd en bomullstuss för att testa om en lätt slipning behövs. Om epoxi fastnar på bomullstussen då kan du lägga på ett lager utan slipning. En lätt slipning behövs för att bättra på vidhäftningen mellan skikten.

4. Kan jag påskynda härdtiden genom att blanda i mer Härdare?
Absolut inte! Att blanda i mer härdare innebär att 2:1 förhållandet förändras och du kommer att få en geggig röra som aldrig härdar.

5. Hur påverkar temperaturvariationer epoxin?
För ”clear coating”, blir det bäst om epoxybasen har en temperatur över + 15° C. För limning, allt över + 10° C är tillräckligt. För varje 10 °C som temperaturen faller under +25 ° C så fördubblas ”potlife”/brukstiden och ythärdningen/damm torr ökar med ca 1,3. Den exakta motsatsen sker när temperaturen stiga över +25 ° C. Vid arbeten där det får svalna till underfryspunkten måste värme tillföras för att uppnå en fullständig genomhärdning. I fallet med frysning, måste man kontrollera hårdheten för att säkerställa att full styrka har uppnåtts.

6. Vilken förbehandling behövs före applicering av epoxi?
Alla ytor måste göras helt fria från alla föroreningar, som olja, fett och förorenat vatten mm. Bio-Solv eller T-sprit är bra för rengöring. En lätt slipning rekommenderas. En ren trasa fuktad med Bio-Solv T sprit eller vanligt vatten kan användas för att rengöra ytor och ta bort damm. Använd inte aceton eller torktrasa för att rengöring.

7. Vilka verktyg används för att applicera epoxin?
För laminering med glasfiber, en kort borstrulle, squeegee och penslar. För limning, en pensel eller en gummiskrapa med skåror skurna i kanten.

8. Tips och tekniker för spackling?
Det är inte längre nödvändigt att ha många olika epoxy system för att kunna spackla fylla i hålkäl mm.
MAS Bas och två härdare, MAS Långsam och MAS Snabb, kommer att ge dig all den flexibilitet som krävs för att göra olika förtjockade spackel för standard build och reparationer. Se Applikations rekommendationer diagrammet på framsidan av katalog och besök masepoxies.com för mer information.

9. Hur man skyddar epoxi?
Epoxi ytor bör skyddas från solen. ”Clear coatade” ytor kan skyddas av en bra fernissa eller lack med tillsatser av
UV-skydd.  En färg/kulör betraktas som ett 100 % UV-filter. Vid placering Inomhus behövs ingen fernissa över epoxien.

10. Kan man betsa?
Om du vill betsa en yta använd ett vattenbaserat bets epoxi ”clear coating”. Ytan måste vara helt torr innan epoxien läggs på.
Prova Alltid först på en provbit. Använd kors testet:  Betsa en yta  på en provbit. Låt det torka. Lägg epoxy på ytan och låt stå över natten så att det härdat. Nästa dag skär rutor med en kniv på ytan. Placera en bit bra tejp på var och en av de små rutorna. Försök nu att avlägsna epoxi med tejpen. Om det lossnar lätt så är det en dålig vidhäftning och kommer inte att fungera, men om det lossnar med trä flisor så tränger epoxien genom betset och fäster bra.

11. Hur rengör jag?
Handskar och annan personlig skydd ska alltid användas. Om du skulle få epoxy på huden, bör det rengöras med en vattenfri tvål, därefter noggrann tvätt med tvål och vatten. Verktyg kan tvättas med Bio-Solv eller ättiklösning ca 5-6% ig. Halv-gelead epoxi kan tas bort med Bio-Solv.

12. Vilken skyddsutrustning skall du ha vid epoxi arbeten?
Engångshandskar ska alltid användas och skyddsglasögon är viktigt om det skulle stänka. En andningsmask med filter är mycket lämpligt. Epoxi kan orsaka irritation i huden, speciellt ljus hy.
A. Undvik direkt hudkontakt med bas/harts, härdare och blandade epoxi genom att bära handskar och andra kläder. Rengör ohärdad epoxi på huden med vattenlös tvål omedelbart efter kontakt. Använd ALDRIG lösningsmedel för att avlägsna epoxi från huden.
Tvätta Alltid noggrant med tvål och vatten omedelbart efter kontakt.
B. Skydda dina ögon genom att bära skyddsglasögon. Om kontakt skulle uppstå, spola ögonen omedelbart med rinnande vatten i 15
minuter. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
C. Undvik inandning av ångor. Använd epoxi endast i områden med god ventilation. I trånga utrymmen se till att det är god ventilation som suger ut ev. ångor. Använd andningsskydd med A1B1E1K1 filter. Använd en dammfiltermask när du slipar epoxi. Om det har härdats mindre än en vecka, använd andningsskydd med A1B1E1K1 i kombination med ett damm filter före.
D. Undvik förtäring. Tvätta dig noggrant efter varje epoxy arbete och särskilt innan du äter eller dricker något
E. Torka upp spill med en gummiskrapa och pappershanddukar. Skrapa upp så mycket material som möjligt med gummiskrapa innan du använder pappershanddukar. Sand, lera eller annat material kan användas för att suga upp spill. Rengör resten med Bio-Solv, ättika eller
ISO propylalkohol. Använd alltid skyddshandskar vid sanering efter avslutat arbete.
F. Att slänga epoxy bas/harts, härdare och tomma behållare, det måste göras på ett säkert sätt. Släng inte harts eller härdare i flytande tillstånd. Innan du gör dig av med bas/harts och härdare, töm bas i ett kärl och härdare i ett annat och förslut det kan återanvändas.
Små mängder av harts och härdare kan blandas och härdas helt till en ofarlig epoxy klump. Häll i en behållare med härdare och harts ställ utanför verkstaden på marken så undviker risken för överstark värme och ånga. Kan efter att reaktionen är fullständigt färdig och det svalnat slängas i enlighet med lokala eller statliga föreskrifter.

13. Vilka är de vanligaste fallgroparna?
När instruktioner och ev. temperatur justeringar följs rätt så projekt går bra.  Några vanliga problem är:
• Blandar dåligt det orsakar 99 % av alla problem. MIX, MIX, mixa och MIX lite mer.
• Under arbetet så faller temperaturen under daggpunkten. Även en liten temperatursänkning kan ge förändringar av härdtider och vidhäftning. Lite temperaturhållning underlättar och säkerställer att det blir ett bra resultat.
• Svag vidhäftning/limfog är ett resultat av att limtrycket har varit för stort (otillräckligt med epoxy blir kvar). Nyckeln till en stark vidhäftning/limfog är lätt tryck och tillsats av rätt fyllnadsmedel. Tillåt maximal klamptid, uppvärmning kan korta tiden (en lampa fungerar bra).

14. Vad är hållbarhetstiden för dessa produkter?
Grundläggande epoxiharts och härdare har en hållbarhet på minst ett år i en sluten behållare. Special baser/hartser och härdare, som t.ex.Hög Temp INFUCURE Härdare, kan ha en kortare hållbarhet men det anges på förpackningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ Länkar Videor